PERSONVERN

I anvendelse av lov 78-17 av 6. januar 1978, minnes det om at de personopplysningene kunden ber om er nødvendige for behandlingen av hans bestilling og opprettelsen av fakturaer, spesielt.

Disse dataene kan kommuniseres til alle partnere til selgeren som er ansvarlige for utførelse, behandling, administrasjon og betaling av bestillinger.

Kunden har, i samsvar med gjeldende nasjonale og europeiske forskrifter, rett til permanent innsyn, modifikasjon, retting og innsigelse med hensyn til opplysninger om ham.

Denne retten kan utøves under betingelsene og i henhold til metodene som er definert på nettstedet Montableaudeco.fr. Du kan be om sletting av dataene dine når som helst ved å sende en e-post til contact@montableaudeco.com