Buddha-dekorationen: ett positivt inflytande

I århundraden har Buddhamålningen ansetts vara en symbol för välstånd och rikedom. Denna känsla återspeglas av hinduer och buddhister. Hinduer såväl som buddhister har betraktat närvaron av Buddha i sina hem som den som uppmuntrar människor att sträva efter en känsla av frid och upplysning.

Vad är poängen med att placera en Buddha-duk i ditt inre utrymme?

Det finns en annan bra anledning till varför människor placerar en dekorativ Buddha-målning i sina hem och på kontor. Att behålla målningarna av Lord Buddha ökar flödet av Chi och ger välstånd och stor förmögenhet.

Enligt gamla kinesiska traditioner är chi en energiform som är allestädes närvarande. Närvaron av chi i ditt hem säkerställer en balans mellan harmoni, glädje och rikedom. Buddhamålningar är också en symbol för oskuld och lycka. Buddhamålningar anses också vara en sköld mot sorg och negativ energi. Att placera en Buddha vardagsrumsdekoration på ditt kontor kan avsevärt minska stress och inducera ett mer avslappnat sinnestillstånd, vilket hjälper dig att lösa problem utan stress.

Tableau Bouddha Montableaudeco

Rekommendationer för att fixa din Buddha-dekorationsmålning

Du behöver inte vara buddhist för att äga en dekorationsmålning Buddha. Men som med alla religiösa ikoner finns det några allmänna riktlinjer att följa av respekt för placeringen av Buddhamålningar.

  1. Undvik att placera en Buddhaduk på marknivån av strukturen, såsom en källare.
  2. Att placera Buddha-målningen för hemmet på en hög nivå betyder att du visar respekt och betydelse för Lord Buddha, vilket kommer att producera positiva vibrationer i hela miljön.
  3. Att placera Buddha-målningar i arbets- och studieområden kan hjälpa dig att uppnå ett tillstånd av känslomässigt och psykologiskt välbefinnande.
  4. Att placera Buddha precis framför huvudingången till ett hem eller kontor avlyssnar besökare och skadliga inkräktare. Hennes bild kommer att stimulera en känsla av mindfulness och välsignelser för alla som kommer in i rummet.
  5. Att placera Buddha-målningen i vardagsrummet i ditt hem eller ovanför receptionen på ditt kontor kan bidra till att skapa frid, lycka och välstånd till ditt hem och företag.

Tips för att köpa en Buddha dekorationsmålning

När du köper en Buddha-målning, se till att den är original, korrekt och av god kvalitet. Lägg fram en ren och tydlig avsikt att ta emot den rätta Buddhamålningen och du kommer att dras till den som passar dig bäst.

En Buddha-duk är ett originalverk av överlägsen kvalitet för att dekorera väggarna i ditt hem eller kontor. Du kan köpa några som en gåva till någon du verkligen älskar, eftersom det här konstverket kommer att stanna hos dem under lång tid.

Miljoner människor runt om i världen är nyfikna och nyfikna på Buddhas liv.

Denna inspirerande figur tjänar som en källa till gudomlig undervisning och upplysning, även århundraden efter hans födelse och död. Vissa människor är så imponerade av denna andliga lärare att de väljer att lägga till en dekorativ Buddhamålning till sina hem, företag och kontor.

I enlighet med buddhistisk tro, upptäcks vägen till sann andlig harmoni och upplysning endast genom att följa lärorna från den ursprungliga buddhistiska mästaren, känd som The Awakened, denna man valde att sprida budskapen om kärlek, förlåtelse, harmoni och lycka.

Upptäck vår klicksamling!

.