SEGRITETSPOLICY

I tillämpning av lag 78-17 av den 6 januari 1978 erinras om att de personuppgifter som begärs från Kunden är nödvändiga för behandlingen av hans beställning och upprättandet av fakturor, i synnerhet.

Denna information kan kommuniceras till säljarens partners som är ansvariga för utförande, bearbetning, hantering och betalning av order.

Kunden har, i enlighet med gällande nationella och europeiska bestämmelser, rätt till permanent tillgång, ändring, rättelse och invändning med avseende på information som rör honom.

Denna rättighet kan utövas under de villkor och enligt de metoder som definieras på webbplatsen Montableaudeco.fr. Du kan begära radering av dina uppgifter när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till contact@montableaudeco.com